Volkan Aksoy | Burgeni™

Markalar, KOBİ’ler, startup’lar, aile şirketleri ve bireyler için marka ve tasarım çözümleri sunmaktadır. Markanız/ firmanız için bir projeye veya iş birlikteliğine mi ihtiyacınız var? Haydi bunu yapalım!

Volkan Aksoy | Burgeni™

Markalar, KOBİ’ler, startup’lar, aile şirketleri ve bireyler için marka ve tasarım çözümleri sunmaktadır. Markanız/ firmanız için bir projeye veya iş birlikteliğine mi ihtiyacınız var? Haydi bunu yapalım!

Birlikte daha güçlü markalar…

Volkan Aksoy | Burgeni™ tarafından markalar, KOBİ’ler, startup’lar, aile şirketleri ve bireyler için sunulan çözümler ile tamamlanmış proje örneklerini inceleyin!

Tüketici ürünlerinden teknoloji ve sanayiye tasarım ve marka çözümleri…

Tasarım ve Geliştirme

Kurumsal Kimlik / Logo, Logotype, Amblem / Kampanya / Sanat Yönetimi / İllüstrasyon / Katalog ve Broşür / İlan Tasarımı / Ambalaj ve Etiket / Web ve Uygulama Tasarımı

Marka

Marka İsmi / Marka Yaratma ve Geliştirme / Konumlandırma / Marka İletişimi Yönetimi

Strateji

Marka İletişim Stratejisi / Kampanya Yönetimi / Tasarım Yönetimi / Pazara Giriş Stratejisi / Pazarlama İnovasyonu / Dijital Markalaşma Stratejileri

Dijital

Web Tasarımı ve Geliştirme / SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) / Sosyal Medya Danışmanlığı / Çevirimiçi Reklamcılık

Etkinlik ve Fuar

Fuar Danışmanlığı / Prodüksiyon Tasarımı / PR – Etkinlik Tasarımı / İnteraktif Uygulamalar

Workshop

Profesyonel ve/veya öğrencilerin katılımlarına açık eğitimler ve firmalara özel çözümler…

Referanslar

2004 yılından bugüne farklı sektörlerden global firmalara, KOBİ’lere, aile şirketlerine, girişimcilere ve kişilere hizmet vermenin mutluluğuyla…

Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Capacity Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Kültür Yayınları Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Temsa Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Aris
Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Sarar Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Galvanni Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Remax Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Hidrotam
Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Nuhoğlu İnşaat Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - Abdi İbrahim İlaç Volkan Aksoy Marka Stratejisi ve Tasarım Çözümleri - LcWaikiki

Reklam ve Kampanya

KURUMSAL KİMLİK: Firmaların, şirket içinde ve dışında duruşunu, imajını ve davranışlarını temsil eden görsel öğeler bütünüdür. Kurumların, ticari hedeflerinin üstesinden gelmek ve kolaylaştırmak amacıyla kimliğinin oluşturulup koruması ve geliştirmesi kurumsal iletişimin birincil hedefidir. Kurumsal kimlik tasarımı; logo, slogan, kurumsal kimlik kılavuzu, kartvizit, kurumsal renk ve font, kartvizit, antetli kağıt, zarf, dosya, dökümanlar, e-posta, araç vb. tasarımları kapsar. LOGO, LOGOTYPE, AMBLEM: En basit anlatımı ile logolar, markaları belirlememize yardımcı olan metinlerden ve resimlerden oluşan sembollerdir. Logonun temel işlevi, işletmenizi diğer işletmelerden ayıran eşsiz bir işaret olmasıdır. Logo ile müşterilerinizin, ne yaptığınızı, kim olduğunuzu ve neye değer verdiğinizi anlamalarına yardımcı olursunuz. KAMPANYA: Reklam kampanyası analizi sonucu oluşturulan kampanya stratejileri ile özgün, dikkat çekici ve akılda kalıcı yaratıcı çalışmaların gerçekleştirilmesidir. SANAT YÖNETİMİ: Marka, firma veya projelerin genel stilini, temasını ve tonlarını yaratıcı düşünce ile belirleyip, tasarımla ilgili bütün aşamalarının yönetilmesidir. İLLÜSTRASYON: Tanıtım amacıyla yapılan resim ve grafik çalışmalarıdır. Reklam illüstrasyonları, yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar. KATALOG VE BROŞÜR: Katalog ve broşür tasarımları, özgün tasarımların yanı sıra ürün ya da hizmetleri en iyi anlatmak amacıyla fotoğraf çekimleri, resim desteği ve ikon tasarımlarını da kapsar. Tasarım sonrası baskı desteği ile en ekonomik ve pratik baskı çözümlerini içerir. İLAN TASARIMI:  Indoor ve Outdoor olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Hedef kitleye hitap eden özgün metinler ve görsellikten oluşan reklam-iletişim faaliyetleridir. AMBALAJ VE ETİKET: Günümüz küresel rekabet ortamında ambalaj tasarımı ve ambalajın önemi tartışılmaz. Ürünün giysisi olarak tanımlayabileceğimiz ambalajlar için tasarım çalışması tüketici ile ürün arasında duygusal bağı oluşturan en güçlü etkendir. WEB VE UYGULAMA TASARIMI:Markanızı belirgin hale getiren modern, mobil uyumlu, kullanıcı ve google dostu bir web sitesi ile dijital ortamda güçlü olabilirsiniz.

KOBİ Marka Çözümleri

MARKA İLETİŞİM STRATEJİSİ: Marka hedefinde doğru iletişimi kurgulayarak bu hedefe daha hızlı ve etkili ulaşmanın yol göstericisidir. Doğru kişilerin elinden çıkan stratejiler markanın öne çıkmasını ve verimliğinin artmasına katkı sağlar. KAMPANYA YÖNETİMİ: Rakip analizinden başlayarak söylem ve kreatif çalışmalara kadar hem İnternet, sosyal medya ve mobil için dijital, hem de basın, TV, outdoor gibi geleneksel mecralarda kampanya süreçlerinin planlanarak yönetilmesi. TASARIM YÖNETİMİ: Tasarımın işletme yönüdür.  Tasarım için bir yapı ve organizasyon oluşturmakta kullanılan Tasarım yönetimi süreçlerinden geçerek ortaya çıkan fikir ve strateji; ürün, hizmet ve marka ile kullanıcı arasında, kuvvetli bir ilişki kurmaya yardımcı olur. PAZARA GİRİŞ STRATEJİSİ: Ülke ve sektör bazında araştırmalar yaparak, markanın veya ürünün amacı ve beklentileri çerçevesinde pragmatik giriş yönteminin saptanması bununla ilgili planlamaların yapılmasıdır. PAZARLAMA İNOVASYONU: Ürünlerin pazarda konumlandırılması, ürünün tasarımı ve ambalajı gibi alanlarda yapılan yenilikleri içermektedir. DİJİTAL MARKALAŞMA STRATEJİLERİ: Ürün, hizmet ve firmaların dijital marka varlığını geliştirip güçlendirerek çevrimiçi görünürlüklerini, gelirlerini arttırmaya yönelik stratejilerdir.

KOBİ Marka Danışmanı

MARKA İSMİ: Akıllı girişimciler ve işletmeler, doğru marka adını elde etmeye yatırım yaparlar çünkü bir marka adının işin veya şirketin en değerli varlığı olduğunu ve logo, ambalaj veya web sitesi tasarımı gibi değişime açık olmadığını, marka ömrü boyunca bu ismi taşıyacağını bilirler. MARKA YARATMA VE GELİŞTİRME: Marka adı, marka kimliği, marka stratejisi, planlanmış yol haritası gibi marka profilini oluşturan bütün süreçleri kapsar. KONUMLANDIRMA: Marka konumlandırma, bir markanın hedef müşterilerinin zihnindeki kavramsal konumudur. Marka imajını rakiplerinden ayırarak farklı bir yere yerleştirmek amacıyla oluşturulan stratejileri içerir. MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ: Bir marka logodan çok daha fazlasıdır. Markaların tasarlanması, geliştirilmesi ve beslenmesi gerekmektedir. Marka iletişimi, bir müşterinin veya potansiyel müşterinin markanızla etkileşime girdiği her seferde gerçekleşir. Etkili marka iletişimleri, markanızın itibarını belirler.

KOBİ Web Tasarım

WEB TASARIMI VE GELİŞTİRME: Web Tasarımı ve geliştirme birçok farklı beceri ve disiplini kapsar; planlama, tasarım, kullanıcı deneyimi, test etme ve sürdürme, üçüncü taraf platformları dahil etme ve sosyal medya platformlarını entegre etme vb. SEO (ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU): Web sitenizin Google gibi arama motorları tarafından görünen konumunu geliştirerek aramalarda ön sıralara çıkmasını sağlayan SEO stratejileri ile online rekabet şartlarında marka bilinirliğini elde etmenin en verimli yoludur. SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI:Müşterileriniz, hayranlarınız ve takipçileriniz ile sosyal medya aracılığıyla gerçek bir bağlantı kuran stratejilerin oluşturulması ve yönetilmesidir. ÇEVİRİMİÇİ REKLAMCILIK:  Online mecralarda doğru müşterilere ulaşarak mal ve hizmetin pazarlaması ve tanıtımı olarak kullanılan pazarlama stratejisidir. Çevrimiçi reklamcılığın önemli bir avantajı, geleneksel reklamcılıkta maliyetli olanın online platformlarda geniş bir kitleye daha kolay ulaşma olanağıdır.

KOBİ Fuar Tasarım

FUAR DANIŞMANLIĞI: Fuar, kültürel etkinlik ve konferanslar için yaratıcı konsept geliştirilmesi ile uygulanması süreçlerini kapsar. Fuar sanat ve tasarım yönetimi, stand tasarımı, proje yönetimi, basılı ve promosyon ürünlerinin tasarım ve tedariki, sergilenen ürünlerin yönetimi vb. PRODÜKSİYON TASARIMI: Tanıtım videoları, intro ve etkili sunum videolarının hazırlanması vb. PR / ETKİNLİK TASARIMI:Etkinlik koordinasyonu ve planlaması olarak da bilinir. Toplantılar, konferanslar ve tanıtım vb. etkinliklerin ulaşım ve yemekten mekan ve dekora kadar tüm lojistiklerinin yönetilmesidir. İNTERAKTİF UYGULAMALAR: İnsanlar ile markalar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için etkileşimli alanlar oluşturulması için iş ortakları ile sunulan proje yönetim, tasarım ve uygulama hizmetidir. Çoklu dokunmatik ekranlar, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, sergi standları, ürün showroomları vb.

Marka Yönetimi

Kurumsal Kimlik

Kampanya Yönetimi

Sanat Yönetimi

İllüstrasyon

Pazara Giriş Stratejisi

Katalog Tasarımı

Web Tasarımı

SEO

Marka İsmi

Logo Tasarım

Sosyal Medya Yönetimi

Marka Konumlandırma